فروشگاه دپو

شکلات لیمویی مغز دار laviva وزن 35 گرم
شکلات لیمویی مغز دار laviva وزن 35 گرم
25,000 تومان
شکلات ترافل گرد با مغز شکلات ای بی کی _165 گرم
شکلات ترافل گرد با مغز شکلات ای بی کی _165 گرم
85,000 تومان
شکلات ترافل شکلاتی ای بی کی _165 گرم
شکلات ترافل شکلاتی ای بی کی _165 گرم
85,000 تومان
شکلات اولکر هوبی وزن 25 گرم
شکلات اولکر هوبی وزن 25 گرم
17,500 تومان
شکلات ترافل گرد با مغز کرم فندق ای بی کی _165 گرم
شکلات ترافل گرد با مغز کرم فندق ای بی کی _165 گرم
85,000 تومان
شکلات ترافل گرد با مغز کرم بیسکوییت ای بی کی _165 گرم
شکلات ترافل گرد با مغز کرم بیسکوییت ای بی کی _165 گرم
85,000 تومان
شکلات ترافل گرد با مغز فندق ای بی کی _165 گرم
شکلات ترافل گرد با مغز فندق ای بی کی _165 گرم
85,000 تومان
تابلت شکلات شیری با مغز فندق کامل 90 گرم لاکمی روشن Roshen LACMI
تابلت شکلات شیری با مغز فندق کامل 90 گرم لاکمی روشن Roshen LACMI
70,000 تومان
تابلت شکلات شیری با مغز شکلات کامل 90 گرم لاکمی روشن Roshen LACMI
تابلت شکلات شیری با مغز شکلات کامل 90 گرم لاکمی روشن Roshen LACMI
70,000 تومان
تابلت شکلات شیری با مغز بادام کامل 90 گرم لاکمی Roshen LACMI
تابلت شکلات شیری با مغز بادام کامل 90 گرم لاکمی Roshen LACMI
70,000 تومان
شکلات کادویی wapmroseوزن 300
شکلات کادویی wapmroseوزن 300
160,000 تومان
شکللات کادویی wapemkpemوزن 300 گرم
شکللات کادویی wapemkpemوزن 300 گرم
160,000 تومان
شکللات کادوییwapem وزن 300 گرم
شکللات کادوییwapem وزن 300 گرم
160,000 تومان
شکلات مغز دار با مغز انبه tuyo وزن 2 کیلو گرم
شکلات مغز دار با مغز انبه tuyo وزن 2 کیلو گرم
520,000 485,000 تومان
شکلات مغز دار کاراملی tuyo وزن 2 کیلو گرم
شکلات مغز دار کاراملی tuyo وزن 2 کیلو گرم
520,000 تومان
شکلاتکادویی wapmبا مغز فندق وزن 280گرم
شکلاتکادویی wapmبا مغز فندق وزن 280گرم
165,000 تومان
شکلات فندقی الدوز tangoوزن 1کیلو گرم
شکلات فندقی الدوز tangoوزن 1کیلو گرم
295,000 245,000 تومان
شکلات مدادی با مغز فندق nostressوزن 1 کیلو گرم
شکلات مدادی با مغز فندق nostressوزن 1 کیلو گرم
395,000 355,000 تومان
شکلات مغز دار با مغز شیر و کارامل tuyoوزن 2 کیلو گرم
شکلات مغز دار با مغز شیر و کارامل tuyoوزن 2 کیلو گرم
520,000 تومان
شکلات بادام زمینی و برنجک الدوزmaredoوزن 1 کیلو گرم
شکلات بادام زمینی و برنجک الدوزmaredoوزن 1 کیلو گرم
290,000 تومان