فروشگاه دپو

شکلات لیمویی مغز دار laviva وزن 35 گرم
شکلات لیمویی مغز دار laviva وزن 35 گرم
25,000 تومان
شکلات ترافل با مغز کاکائوtrafel وزن 1 کیلوگرم
شکلات ترافل با مغز کاکائوtrafel وزن 1 کیلوگرم
2,370,000 تومان
شکلات اولکر هوبی وزن 25 گرم
شکلات اولکر هوبی وزن 25 گرم
17,500 تومان
ویفر شکلات شیری جانی کراکرز روشن Roshen johnny krockers وزن 1 کیلو گرم
ویفر شکلات شیری جانی کراکرز روشن Roshen johnny krockers وزن 1 کیلو گرم
680,000 تومان
شکلات روشن Nougat وزن 1000 گرم
شکلات روشن Nougat وزن 1000 گرم
325,000 تومان
شکلات تلخ حباب دار 80 گرمی روشن ROSHEN dark bubble
شکلات تلخ حباب دار 80 گرمی روشن ROSHEN dark bubble
70,000 تومان
تابلت شکلات شیری با مغز فندق کامل 90 گرم لاکمی روشن Roshen LACMI
تابلت شکلات شیری با مغز فندق کامل 90 گرم لاکمی روشن Roshen LACMI
70,000 تومان
تابلت شکلات شیری با مغز شکلات کامل 90 گرم لاکمی روشن Roshen LACMI
تابلت شکلات شیری با مغز شکلات کامل 90 گرم لاکمی روشن Roshen LACMI
70,000 تومان
تابلت شکلات شیری با مغز بادام کامل 90 گرم لاکمی Roshen LACMI
تابلت شکلات شیری با مغز بادام کامل 90 گرم لاکمی Roshen LACMI
70,000 تومان
شکلات کادویی wapmroseوزن 300
شکلات کادویی wapmroseوزن 300
160,000 تومان
شکللات کادویی wapemkpemوزن 300 گرم
شکللات کادویی wapemkpemوزن 300 گرم
160,000 تومان
شکللات کادوییwapem وزن 300 گرم
شکللات کادوییwapem وزن 300 گرم
160,000 تومان
شکلات مغز دار با مغز شیر و کارامل tuyoوزن 2 کیلو گرم
شکلات مغز دار با مغز شیر و کارامل tuyoوزن 2 کیلو گرم
520,000 تومان
شکلات مغز دار با مغز انبه tuyo وزن 2 کیلو گرم
شکلات مغز دار با مغز انبه tuyo وزن 2 کیلو گرم
520,000 485,000 تومان
شکلات مغز دار کاراملی tuyo وزن 2 کیلو گرم
شکلات مغز دار کاراملی tuyo وزن 2 کیلو گرم
520,000 تومان
ویفر رولی روشن کنافتتو konafetto مغز شیرو فندق روکش شکلاتی بسته 1کیلویی
ویفر رولی روشن کنافتتو konafetto مغز شیرو فندق روکش شکلاتی بسته 1کیلویی
365,000 تومان
شکلات شیری حباب دار 80 گرمی روشن ROSHEN milk bubble
شکلات شیری حباب دار 80 گرمی روشن ROSHEN milk bubble
75,000 تومان
شکلات تلخ 56% اسپشیال روشِن ROSHEN special
شکلات تلخ 56% اسپشیال روشِن ROSHEN special
80,000 تومان
شکلاتکادویی wapmبا مغز فندق وزن 280گرم
شکلاتکادویی wapmبا مغز فندق وزن 280گرم
165,000 تومان
شکلات فندقی الدوز tangoوزن 1کیلو گرم
شکلات فندقی الدوز tangoوزن 1کیلو گرم
295,000 245,000 تومان