فروشگاه دپو

شکلات مغز دار فندقی الدوز demiaوزن 1 کیلو گرم
شکلات مغز دار فندقی الدوز demiaوزن 1 کیلو گرم
290,000 تومان
شکلات مغز دار پرتغالی cihan وزن 2 کیلو گرم
شکلات مغز دار پرتغالی cihan وزن 2 کیلو گرم
520,000 485,000 تومان
شکلات مغزدار میلکی اسپلش روشن Roshen Milky Splash ,وزن 1 کیلو گرم
شکلات مغزدار میلکی اسپلش روشن Roshen Milky Splash ,وزن 1 کیلو گرم
330,000 تومان
شکلات با مغز بادام الدوز sweetوزن 1 کیلو گرم
شکلات با مغز بادام الدوز sweetوزن 1 کیلو گرم
285,000 265,000 تومان
شکلات پذیرایی ترافل mochaوزن 1 کیلو گرم با طعم موکا
شکلات پذیرایی ترافل mochaوزن 1 کیلو گرم با طعم موکا
395,000 355,000 تومان
شکلات پذیرایی marses با طعم ترامیسو وزن 1 کیلو گرم
شکلات پذیرایی marses با طعم ترامیسو وزن 1 کیلو گرم
395,000 355,000 تومان
شکلات مغز دار توت فرنگی tuyoوزن 2 کیلو گرم
شکلات مغز دار توت فرنگی tuyoوزن 2 کیلو گرم
520,000 475,000 تومان
شکلات مغز دار کرم فندقی الدوز reniaوزن 1 کیلو گرم
شکلات مغز دار کرم فندقی الدوز reniaوزن 1 کیلو گرم
290,000 245,000 تومان
شکلات مغز دار فندقی tuyo وزن 2 کیلو گرم
شکلات مغز دار فندقی tuyo وزن 2 کیلو گرم
520,000 485,000 تومان
شکلات اسنیکرز وزن 50 گرم
شکلات اسنیکرز وزن 50 گرم
35,000 تومان
شکلات صبحانه سارله فندقی دو رنگ وزن 350 گرم
شکلات صبحانه سارله فندقی دو رنگ وزن 350 گرم
165,000 تومان
شکلات پذیرایی با مغز فندق marsesوزن 1 کیلوگرم
شکلات پذیرایی با مغز فندق marsesوزن 1 کیلوگرم
ناموجود
شکلات پذیرایی با مغز فندق و نارگیل marsesوزن 1 کیلو گرم
شکلات پذیرایی با مغز فندق و نارگیل marsesوزن 1 کیلو گرم
ناموجود
شکلات پسته ای داماک damakوزن 60 گرم
شکلات پسته ای داماک damakوزن 60 گرم
ناموجود
شکلات باقلوایی نستله damakbaklavaوزن60 گرم
شکلات باقلوایی نستله damakbaklavaوزن60 گرم
ناموجود
شکلات نستله کیت کت duo وزن 58 گرم
شکلات نستله کیت کت duo وزن 58 گرم
ناموجود
شکلات نستله Kitkat duo rose gold وزن 58 گرم
شکلات نستله Kitkat duo rose gold وزن 58 گرم
ناموجود
اسمارتیز میلکا Bonibon وزن 25 گرم
اسمارتیز میلکا Bonibon وزن 25 گرم
ناموجود
شکلات نستله کیت کت Spring وزن 108 گرم
شکلات نستله کیت کت Spring وزن 108 گرم
ناموجود
شکلات نستله کیت کت Double chocolate وزن 112 گرم
شکلات نستله کیت کت Double chocolate وزن 112 گرم
ناموجود